Domov
Mapa stránky
Slovak  English  



 
Fragokov - export,
výrobné družstvo






























                                                          
Novinky:

Aktuálne ponúkame voľné pracovné pozície: Technológ, programátor CNC strojov viac TU
Výzva na predkladanie ponúk v rámci Operačného programu výskum a inovácie s kódom:
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, Investičná priorita 1.2, Špecifický cieľ 1.2.2- Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10371
Súbory na stiahnutie:
1. Súťažné podklady
2. Návrh kupnej zmluvy 
3. Doplnenie č. 1
4. JED - formular
5. JED - link
   
Aktuálne ponúkame voľné pracovné pozície: Lakovač viac TU
   
05/2016 - rozšírili sme strojné vybavenie o nový vstrekolis Zhafir ZERES 2300.
   
December 2015 - získali sme certifikát ISO 14001:2004 viac TU
   
   
   
       

                                                                                    
Ponúkame voľné kapacity v oblasti CNC sústruženia a frézovania. Zoznam technologického vybavenia VIAC TU.



Ponúkame náradie na predaj. V prípade záujmu kontaktujte soltesova@fragokov.sk


Zoznam náradia