Projekt „Podpora inovácií v spoločnosti Fragokov – export, výrobné družstvo prostredníctvom prvkov inteligentných riešení“ spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ projektu:
Prostredníctvom obstaraných 2 kusov inovatívnych vstrekovacích lisov s min. uzatváracou silou 850 kN a obstaraného hydraulického lisu pre dvojkomponentné vstrekovanie, min. 350 t, zvýšiť technologickú a inovačnú úroveň, zvyšovať kvalitu, efektivitu a presnosť výrobných procesov a prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti Fragokov – export, výrobné družstvo.

Nenávratný finančný príspevok: maximálne 252 225,00 EUR

Názov prijímateľa: Fragokov – export, výrobné družstvo
Miesto realizácie projektu: Budovateľská 65, 080 01 Prešov

„Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Odkaz na Centrálny koordinačný orgán: www.eurofondy.sk